Nickelodeon.se - Vårdnadshavares samtycke

29/11/2021

Vårdnadshavares samtycke


Instruktion

Skriv ut blanketten
Fyll i all information
Underteckna och datera
Scanna eller ta foto på den ifyllda blanketten
Skicka till oss antingen till nick_nordic@vimn.com eller till

VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm
  
 
 
 
Jag, _____________________, samtycker härmed till att _____________________ ("Barnet"), som är under min vårdnad, deltar i tävlingen __________________  som hålls på Nickelodeons hemsida/applikation/officiella Instagramsida (eller i samarbete med Nickelodeon) eller via SMS samt att han/hon accepterar Nickelodeons särskilda och allmänna tävlingsregler.
 
Jag samtycker vidare till att Barnet i det avseendet meddelar Nickelodeon de upplysningar eller den information som är nödvändig för att använda hemsidan eller för att delta i tävlingen, såsom t.ex. information om namn, e-postadress, hemadress och liknande information som kan identifiera Barnet.
 
Jag kan kontaktas på telefonnummer ______________ eller via e-post på ________________________.
 
Jag kan när som helst ta tillbaka ovanstående samtycke(n) genom att skicka ett e-postmeddelande till nick_nordic@vimn.com
 
Nickelodeon garanterar att de Personuppgifter som meddelas av Barnet för att delta i tävlingen kommer att användas och raderas i enlighet med vad som anges i de Allmänna tävlingsreglerna. I övrigt kommer samtliga Personuppgifter som meddelas till oss behandlas i enlighet med vår Policy för behandling av personuppgifter.
 
 
Namnteckning ________________________________
 
Datum ____________________