Personuppgifter

Denna policy ändrades senast den 30 september 2016. Vi har bytt ut dokumentet, länkat till under punkt (8) nedan, som beskriver vår hantering av personuppgifter som överförs till USA med stöd av våran Privacy Shield Privacy Policy

POLICY FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Detta dokument utgör del av VIMN Nordic AB:s Användarvillkor och innehåller en policy för behandling av "Personuppgifter". Policyn reglerar hur VIMN Nordic AB och dess Närstående Bolag (tillsammans kallade "vi", "oss", "vår") använder dina Personuppgifter, dvs. information som kan hänföras till din person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, födelsedatum (om nödvändigt), e-postadress och annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig. Policyn gäller alla Personuppgifter som lämnas av dig.

Policyn är bindande för alla användare. Samtycker du inte till behandling av dina Personuppgifter enligt denna policy ber vi dig att inte använda de delar av vår Webbsida som kräver insamling och behandling av Personuppgifter, t.ex. deltagande i tävlingar eller prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Denna Webbsida vänder sig till svenska användare och regleras av svensk lag. Vi kan inte garantera att Webbsidan överrensstämmer med annat lands lagstiftning. Företaget som är ansvarigt för behandling av dina Personuppgifter är VIMN Nordic AB, org. nr 556475-8299, med adress Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm.

De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, om inget annat sägs.

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in dina Personuppgifter (a) när du lämnar dem till oss, t.ex. när du lämnar information om dig själv i ett registreringsformulär på Webbsidan i samband med tävlingar eller kampanjer, och (b) när du registrerar dig för att använda vissa av våra Tjänster genom registrering genom registrering som vi erbjuder eller via tredje part ,så som t.ex. via Facebook connect. Du ansvarar för att de Personuppgifter du lämnar är aktuella, fullständiga och riktiga. Vi ansvarar inte för de eventuella problem som kan uppstå om du inte kontaktar oss när Personuppgifterna inte längre är aktuella, fullständiga och riktiga, t.ex. om du byter namn eller flyttar. Du får då själv meddela oss att dina Personuppgifter ändrats.

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda de Personuppgifter du lämnar till oss för att behandla förfrågningar, beställningar och anmälningar till tävlingar, nyhetsbrev och kampanjer som du visat intresse för, att identifiera dina personliga preferenser och att passa ihop våra produkter och Tjänster med dina behov.

De Personuppgifter som du lämnar i samband med eventuell registrering online, antingen via registrering som vi erbjuder eller via tredje part, kan används t.ex. för att ge dig tillträde till vissa delar av Webbsidan, för att du ska kunna vara med i tävlingar på Webbsidan,,lämna kommentarer/inlägg eller sätta upp meddelanden på meddelandetavlor, att genom intresseanmälan få tillgång till nyhetsbrev och, i tillämpliga fall, lägga upp en personlig profil på Webbsidan.

Vi använder även dina Personuppgifter anonymt (oftast i statistisk form) för att vi och utomstående företag som handlar på vårt uppdrag ska kunna se trender i användningen av Webbsidan och/eller Tjänster och för att förbättra dem. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss samtycker du till att dina Personuppgifterna behandlas för dessa syften.

3. UTLÄMNADE AV PERSONUPPGIFTER

Utöver det användningsområde som du godkänt i punkt 2, kommer vi, och i vissa fall särskilt då namngivna utomstående företag, använda dina Personuppgifter för marknadsföring, marknadsundersökningar, analyser och liknande. Det är upp till dig att avgöra hur mycket eller hur lite Personuppgifter som du vill lämna till oss för detta. Genom ett meddelande på skärmen kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke till att använda Personuppgifterna för dessa syften och då kommer vi även namnge eventuella utomstående företag som vi samarbetar med i ett visst avseende. Exempel på marknadsföringsåtgärder är: " Att kontakta dig genom e-post (om du ger oss tillgång till sådana Personuppgifter antingen på Webbsidan eller på annat sätt), genom mobiltelefoni (med SMS eller, om din mobiltelefon kan ta emot och stödjer EMS- eller MMS-meddelanden och sådan teknik), och med post; " Att genomföra marknadsundersökningar, t.ex. genom att du blir tillfrågad om att delta i en undersökning rörande vissa aktuella ämnen. Vi kommer göra vårt bästa för att hålla dig informerad om vad Personuppgifterna kommer att användas till innan du deltar i marknadsundersökningen.

I samband med att du registrerar dig, lämnar kommentarer, inlägg eller liknande meddelande som är avsedda att synas av andra, kommer Personuppgifter (så som t.ex. namn och eller användarnamn och andra eventuella Personuppgifter i kommentaren/inlägget) att bli synliga på Webbplatsen. Sådan information kommer vara synlig och användas i samband med kommentaren/inlägget och kan komma att delas med och tillgängliggöras via den service som använts för att registrera dig för att lämna kommentaren/inlägget eller liknande.

Vi måste dock alltid ha rätt att ta del av, kontrollera och lämna ut dina Personuppgifter i syfte att följa gällande lagar och regler och beslut av domstolar och myndigheter. Detsamma gäller utlämnande av Personuppgifter till personer vars förfrågningar sannolikt är berättigade mot bakgrund av anklagelser om missbruk av våra Tjänster, upprätthållandet av funktionen hos våra Tjänster och för att skydda oss och våra användare.

4. COOKIES

Liksom många andra använder vi cookies på vår Webbsida. En cookie är en textfil placerad på din hårddisk av en Webpage-server och utgör i första hand ditt identifieringskort. Cookien kan inte användas som programvara på din dator eller för att sprida virus. Din cookie är unik och kan bara läsas av den server som du har fått cookien av. Cookies används för att följa användares användning av webbsidor och informerar servern om när du återvänder till webbsidor du tidigare besökt.

Exempel på typer av Personuppgifter som vi samlar och analyserar med hjälp av cookies är: inloggningsuppgifter, e-postadresser, lösenord, IP-adressen som används för att ansluta din dator till Internet, typ och version av webbläsare, operativsystem och plattform som du använder för anslutning, cookienummer, delar av den webbsida du har besökt eller letat efter, de Uniform Resource Locators (URLs) genom vilka du besökt webbsidan och lämnat den/dem, inklusive datum och tidpunkt för detta.

Du kan ställa in din webbläsare så att den accepterar alla cookies eller varnar dig om cookies används, och då kan du välja om du vill acceptera cookies eller inte. Genom att använda Hjälp-funktionen i verktygsfältet på webbläsaren kan du oftast ändra inställningarna på din dator till att exempelvis meddela dig om mottagandet av cookies och att neka till dem. Om du nekar alla cookies kan du dock få problem att öppna vissa delar av Webbsidan och se alla våra Tjänster.

Vi använder oss av ett utomstående annonsföretag som tillhandahåller annonser när du besöker vår Webbsida. Företaget kan använda sig av Personuppgifterna, dock inte ditt namn, din adress, din e-postadress eller ditt telefonnummer, från ditt besök på Webbsidan för att förmedla annonser om varor och Tjänster som kan vara av intresse för dig. För att genomföra annonseringen kan annonsföretaget placera en unik cookie på din webbläsare. Om du vill ha mer information om detta eller önskar att få veta dina möjligheter att hindra annonsföretaget från att ta del av Personuppgifterna, vänligen klicka här: http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy.

5. TILLÄMPNING AV "GOOGLE ANALYTICS"

Denna webbplats använder webbanalystjänsten "Google Analytics". Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies" (dvs textfiler som sparas på din dator) för att kunna analysera användningen av denna webbplats. Insamling och sparande av data kan återkallas när som helst, med verkan för framtiden. Endast en förkortad, dvs anonym IP-adress kommer att användas för att undvika insamling av personuppgifter. Den information som samlats in från Cookies avseende din användning av webbsidan (inklusive den anonyma IP-adress) kommer att överföras till och sparas på en server som drivs av Google i USA. Google använder denna information för att analysera användningen av denna webbplats, för att skapa rapporter till operatören av en webbplats om webbplatsens verksamhet och erbjuda andra tjänster med anknytning till webbplatsen och Internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter, förutsatt att detta är föreskrivet i lag eller i den mån tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Du kan neka installation av cookies genom välja vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att du i så fall eventuellt inte kan använda funktionerna på denna webbplats till fullo (se föregående punkt "Cookies"). Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar data på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Ytterligare information till "Google Analytics" finns under: http://www.google.com/intl/de/analytics/ samt Googles uppgifter sekretesspolicy under: http://www.google.de/intl/de/privacy/

6. ÄNDRA OCH TA BORT PERSONUPPGIFTER

Du kan när som helst ändra eller ta bort Personuppgifter du har lämnat till oss på vår Webbsida. Du kan ta bort dina Personuppgifter från vår databas genom att skicka ett e-post meddelande till nick_nordic@vimn.com där du anger ditt namn och den e-postadress eller det telefonnummer du använde när du registrerade dig hos oss. Om du registrerat dig genom vår webbregistrering, vänligen ange ditt användarnamn och lösenord.

Om du bara vill ta bort dina Personuppgifter från en viss tävling, nyhetsbrev eller annan Tjänst skickar du ett e-postmeddelande till nick_nordic@vimn.com med den ovan angivna informationen och namnet på tävlingen, nyhetsbrevet eller annan Tjänst du vill avsluta. Annars kan du i samband med att vi kontaktar dig, t.ex. för att skicka ett nyhetsbrev som du efterfrågat, använda den e-postadress du hittar i slutet av e-postmeddelandet för att meddela att du inte längre vill ha Tjänsten.

Du kan när som helst ändra eller uppdatera dina Personuppgifter, personliga preferenser och framföra kommentarer eller frågor rörande personlig integritet, genom att skicka ett e-postmeddelande till nick_nordic@vimn.com.

7. SÄKERHET

Vi har genom vissa säkerhetsåtgärder sett till att dina Personuppgifter är skyddade i så stor utsträckning som möjligt, bl.a. genom att begränsa antalet människor som har fysisk tillgång till våra databasservrar och att införa elektroniska säkerhetssystem och lösenordsskydd som skyddar mot otillåten tillgång till Personuppgifterna. Trots detta vill vi att du ska veta att inga överföringar av information på Internet är 100 procent säkra.

8. ÖVERFÖRING

Klicka här! för att komma till våran Privacy Shield Privacy Policy som innehåller detaljerad information om våra närstående bolags personuppgiftshantering och notera att vi kan komma att vidta ytterligare åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

9. ÖVERLÅTELSE

Om vi mot förmodan säljer eller på annat sätt gör oss av med hela eller delar av vårt företag har vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter.

10 ÄNDRINGAR

Om vi ändrar denna policy om behandlingen av dina Personuppgifter ska sådan ändring gälla omedelbart. Vi kommer att försöka kontakta dig via e-post om det är några ändringar som berör hur vi behandlar dina Personuppgifter. Vi uppmuntrar emellertid våra användare att ta ansvar för användningen av sina Personuppgifter och kontrollera denna policy med jämna mellanrum och uppdatera sina preferenser.