Om Plan International: Plan International är en global humanitär organisation som i sin strävan efter en rättvis värld främjar barns rättigheter och jämställdhet för flickor, genom att arbeta tillsammans med dem för att försäkra att de kan nå sin fulla potential med värdighet, möjligheter och säkerhet.

Ladda Mer