Kontakt

För frågor gällande Nickelodeon och våra program:
E-mail: nick_nordic@vimn.com
För frågor gällande annonsering på Nickelodeon:

Jean Gorell - Nordic Sales Manager
jean.gorell@mtgtv.dk