Kär och behärskad / En fråga om form

Season 2,Episode 218A