Hur bra kan du åka släde?

Hur åker du släde? Svara på frågorna för att ta reda på det!