Stäng

Visste du att din
webbläsare är föråldrad?
Det kan hända att den inte är kompatibel med vår hemsida.

Välj en webbläsare

GÅ TILLBAKA
VÄND PÅ DIN ENHET FÖR ATT SPELA

REGLER OM UPPFÖRANDE FÖR NICKELODEONS CHATT OCH KOMMENTARSFÄLT

1. ALLMÄNT

Som en del av vår Tjänst erbjuder vi dig ibland olika meddelandetavlor, kommentarsfält och chattar. Om du använder dessa Tjänster innebär detta att du lovar att följa dessa bestämmelser. Om du inte vill följa dessa bestämmelser ber vi dig att inte använda chattarna eller meddelandetavlorna.

Dessa bestämmelser utgör en del av Användarvillkoren vilka du kan läsa här. Du ska ha läst Användarvillkoren innan du fortsätter eftersom dessa gäller all din användning av våra Tjänster.

De definitioner som används i dessa bestämmelser har samma innebörd som när de används i Användarvillkoren, om inte annat anges.

2. DITT ANSVAR

Du förstår att vi inte kommer övervaka eller granska alla meddelanden och allt material som våra användare skickar via Tjänsten (”Material”). Det innebär att du själv är ansvarig för det Material du skickar in till Tjänsten och att du själv kan ställas till svars för detta i t.ex. domstol. Detta gäller samtliga användare av Tjänsten.

Genom att använda Tjänsten förstår du därför att du kan bli utsatt för Material som du tycker är stötande eller motbjudande. Du förstår även att innehållet i Materialet inte återspeglar våra åsikter eller våra anställdas eller representanters åsikter och att vi kan inte ansvara för Material som sådant eller för skada som drabbar dig eller annan på grund av Material som skickats till eller på annat sätt överförts via Tjänsten.

Vi har rätt att vägra att lägga upp eller ta bort redan upplagt Material som är tillgängligt via Tjänsten. Om du skickar Material som är olagligt eller som vi anser vara stötande eller tvivelaktigt kommer vi meddela relevanta myndigheter. Om du inte följer Användarvillkoren, dessa regler och gällande lag har vi rätt att avsluta ditt konto, vägra dig tillgång till Tjänsten och/eller ta bort Material som du placerat på Webbsidan utan att meddela dig.

3. ANVÄNDARES UPPFÖRANDE

Vi vill att du beter dig enligt god ”nätetikett” och uppträder trevligt när du använder Tjänsten. Notera att det är många människor som har möjlighet att läsa vad som skrivs på Internet och att du därför bär ett stort ansvar för vilken typ av Material du lägger upp samt för innehållet i de meddelanden du skriver.

Alla ord och meddelanden måste vara skrivna på svenska. Du får inte inkludera länkar till andra webbsidor i Material. Vi tillhandahåller Tjänsten enbart för ditt personliga och privata bruk. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och fel i relation till ditt användande av Tjänsten. Du får inte använda Tjänsten:
a) i ett olagligt syfte;
b) på något sätt som stör, skadar eller leder till en mindre effektiv Tjänst;
c) på något sätt som kan skada eller störa en annan användares dator;
d) på något sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, vulgärt eller obscent, pornografiskt, rasistiskt, etniskt stötande, skymfande eller i övrigt skapar irritation eller besvär (exempelvis genom uppladdning av material av angiven karaktär);
e) för uppladdning eller överföring av datavirus, exempelvis s.k. timebombs, cancelbots, worms, trojanska hästar, eller spyware eller andra potentiellt skadliga datafiler, information eller program;
f) som ett sätt att hota, förfölja, trakassera, utnyttja, diskriminera eller på annat sätt förolämpa andra användare eller för att samla, lagra, visa, reproducera eller ta del av andras personuppgifter eller inkräkta i andras personliga integritet;
g) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons, firmas eller företags rättigheter, exempelvis till upphovsrätt eller sekretess;
h) för kommersiella syften, exempelvis annonsering, kampanjer, publicitet, marknadsföring eller erbjudande av varor eller tjänster;
i) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung, exempelvis genom att personifiera en anställd, chef eller värd hos oss eller annan användare; eller
j) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller andra oombedda meddelanden.