Stäng

Visste du att din
webbläsare är föråldrad?
Det kan hända att den inte är kompatibel med vår hemsida.

Välj en webbläsare

GÅ TILLBAKA
VÄND PÅ DIN ENHET FÖR ATT SPELA

Vänligen skicka denna till info@nickelodeon.se Deltagande i tävlingar och accepterandet av Användarvillkor mm.

Jag, __________________, samtycker härmed till att min son/dotter, ___________________, deltager i tävlingar som hålls på Nickelodeons hemsida eller via SMS samt att han/hon accepte-rar Nickelodeons Användarvillkor för användning av Nickelodeons hemsida och dess Policy för behandling av personuppgifter. Jag samtycker vidare till att min son/dotter i det avseendet med-delar Nickelodeon de upplysningar eller den information som är nödvändig för att använda hem-sidan eller för att delta i tävlingen, såsom t.ex. information om namn, e-postadress, hemadress och liknande information som kan indetifiera min son/dotter. Jag kan kontaktas på telefonnummer _____________ eller via e-post på __________________.

Jag kan närsom helst ta tillbaka ovanstående samtycke(n) genom att skicka ett e-postmeddelande till info@nickelodeon.se